Address: 18 Ngõ Bảo Khánh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84) 24 39341818

Reservation